Båtplass

Tildeling av båtplass

Tildeling av båtplass skjer etter ansiennitet og medlemstype. De ulike typene medlemskap er beskrivet på siden om Foreningen.

Fordeling av båtplasser

Båtplassene fordeles før hver vårsesong etter følgende prioritet:

  1. B-medlemmer med samme båt som året før
  2. B-medlemmer med ny båt
  3. A-medlemmer
  4. S-medlemmer

Det vil alltid være en del plasser som ikke benyttes av B-medlemmer med innskudd. Disse plassene leies ut på sesongbasis til A- og S-medlemmer etter ansiennitet (medlemsnummer). Detaljerte regler for fordeling kan leses i tildelingsregler og vedtekter.

Generelt kan man si at muligheten for å få leid plass er høyere dess mindre båten er. Nye A- og S-medlemmer med en båt under 20 fot har en rimelig god sjanse for å leie plass fra år til år. Man må regne med flere års ventetid for en båt på 30 fot og oppover.

Søknad og frister

Det må søkes om båtplass hvert år. Det åpnes for å søke i midten av november, og frist for å søke om plass er i midten av desember. Nøyaktig dato blir annonsert på websiden. Det kan være ledige plasser midt i sesongen fordi plasser ikke blir tatt i bruk eller fordi folk selger eller bytter båt midt i sesongen. Det kan derfor være en liten mulighet for å leie plass midt i sesongen. Medlemmer kan kontakte havnebas for å undersøke muligheten.

For å kunne søke om plass, må man være medlem i foreningen og registrere søknad på Min Side. Båten må være forsikret og registrert i Småbåtregisteret, Securmark eller Skipsregisteret.

Bytte av båt

For å bytte båt, må denne registreres og godkjennes på min side først. Hovedregelen er at man søker med ny båt innen fristen i desember. Hvis man ønsker å bytte båt midt i sesongen, så kan havnebas sjekke om det er ledige plasser.

Hvis man er usikker på hvilken båt man har neste sesong idet man søker, så søker man for den båten man tror man kommer til å ha neste sesong. Plassen brukes da til den gamle båten frem til man bytter.

Gjesteplasser

Plasser som ikke er utleid eller der eieren er på ferie leies ut som gjesteplasser. Det er ikke tilgang til toalett, dusj og adkomst med bil gjennom bommen. Man betaler for bruk av strøm.

Ta kontakt med havnebas på dagtid eller med nattevakta på kveldstid for tildeling av plass.

Priser kan finnes i prislista.