Priser

Innskudd og medlemskap

Båtplassinnskudd    kr. 100.000,- 
Innmeldingsavgift   Kr. 350 
Årskontigent            Kr. 500 


Havneavgift 2019

Bredde på båt
Sommerhavn
betalt innskudd
(B-medlemmer)
Sommerhavn
midlertidig leie
(A-medlemmer)
Leiepris
vinterhavn
 Inntil 1,69 m
kr. 699 kr. 4699
kr. 1880
 1,7 - 1,99 m
kr. 1083
kr. 5083
kr. 2033
 2,0 - 2,29 m
kr. 1545
kr. 5545
kr. 2218
 2,3 - 2,59
kr. 2086
kr. 6086
kr. 2434
 2,6 - 2,89
kr. 2705
kr. 6705
kr. 2682
 2,9 - 3,19
kr. 3402
kr. 7402
kr. 2961
 3,2 - 3,49
kr. 4178
kr. 8178
kr. 3271
 3,5 - 3,79
kr. 5032
kr. 9032
kr. 3613
 3,8 - 4,09
kr. 5964
kr. 9964
kr. 3986
 4,1 - 4,39
kr. 6975
kr. 10975
kr. 4390
 4,4 - 4,69
kr. 8064
kr. 12064
kr. 4826

Utsetting/opptak - rampe og kai

Opptak eller utsetting i havna med ekstern transportør kr 500,-

Båtplass på land     kr. 2000 
Trailing av småbåt, sesongkort
kr. 1000 
Trailing av småbåt, pr. gang                kr. 100
Trailing av småbåt med fast plass        Gratis
Opptak / utsettig av båter ikke hjemmehørende i havna med "ekstern transportør  kr. 500
Oppsetting for reparasjon og stoffing  Gratis. Kun for medlemmer med fast plass, maks 3 døgn

Kajakk, Seilbrett, Jolle

Kajakk og seilbrett nr.1              Kr. 300
Kajakk og seilbrett nr.2              Kr. 800 
Jolle med båtplass i sesongen   Gratis
Jolle uten båtplass i sesongen  Kr. 500

Leiepriser lagring

 

Lagring påhengsmotor/Drev opplsgssesongen   Kr. 283 
Leie av nettingbur målebu                                     Kr. 2000 


Depositum opplag

Får båter som har ligget sammenhengende på øvre opplagsplass i mer en 3 år, kreves følgende depositum.

Lengde under 6 m Kr.  5000
Lengde  6-10 m Kr.  15000
Lengde over 10 m Kr.  25000

Diverse

Nøkkelkort         Kr. 300 
Klubbvimpel       Kr. 150 
Strøm pr. KWh.  Kr. 1,50 
Mastrekran      Gratis for medlemer 
Flytting av båt innen havn  Kr. 1000. f.eks.fra feil plass eller ikke fjernet ved etablering av sommer/vinterhavn

Flytting av henger  Kr. 1000. Henger parkert i strid med retningslinjene for hengerparkering øvre opplagsplass 

Pris for innkalt bakvakt   Kr. 1500 Gebyr til foreningen, dersom den må kobles inn Kr. 1000
Purregebyr og forsinkelses rente.  følger statens satser 

Gjestehavnsleie

Medlemmer dag  1-10  11-30 31- Øvrige
Under 6m  
 Kr. 50  Kr. 40 Kr. 30 Kr. 150
6-10m.  Kr. 100  Kr. 80 Kr. 60 Kr. 200
Over 10m  
 Kr. 150  Kr. 120 Kr. 90 Kr. 250
Strøm pr døgn    Kr. 10  Kr. 10 Kr. 10 Kr. 10

Opplag på land

Båtopplag for vinter                 

Vinteropplag på øvre opplagsplass: kr 58 x l x b, på Tofte tomta (nedre opplagsplass): kr 72  x l x b

Sommeropplag, 15 juni til ut september, samme pris som vinteropplag. Korttidsbruk etter avtale.
Rep. av skrog og motor gratis. Lagring av buss, campingbil og campingvogn ikke tillatt

Priser transporttjenester

Prisliste transporttjenester i Oppegård Båtforening

Båtstørrelser beregnes inkludert plattformer, dregger og utstikkende utstyr.

Størrelse båt
 Transportpriser én vei
  Øvre opplagsplass
Nedre opplagsplass
Motorbåter Seilbåter Båt uten henger
Båt med henger
 Pris pr fot
kr. 37
kr. 45
kr. 50
kr. 70
Meter Fot 
Pris
Pris
Pris
Pris
Inntil 7,92
10 til 26 kr. 1045
kr. 1265    
8,23
27 kr. 1100
kr. 1320
   
8,53
28 kr. 1100 kr. 1375
   
8,84
29 kr. 1155
kr. 1430    
9,14
30 kr. 1210
kr. 1485
   
9,45
31 kr. 1265
kr. 1540
   
9,75 32 kr. 1320
kr. 1595
kr. 1760 kr. 2475
10,06 33 kr. 1320
kr. 1650
kr. 1815  kr. 2530
10,36 34 kr. 1375
kr. 1705
kr. 1870  kr. 2640
10,67 35 kr. 1430
kr. 1760
kr. 1925  kr. 2695
10,97 36 kr. 1430
kr. 1760
kr. 1980  kr. 2750
11,28 37 kr. 1485
kr. 1815
kr. 2035  kr. 2860
11,58 38 kr. 1540
kr. 1815
kr. 2090  kr. 2915
11,89 39 kr. 1595
kr. 1925
kr. 2145  kr. 3025
12,19 40 kr. 1650
kr. 1980
kr. 2200  kr. 3080
12,50 41 kr.1650 kr. 2035
kr. 2255
kr. 3135
12,80 42 kr. 1705
kr. 2090
kr. 2310
kr. 3245
 13,11  43  kr. 1760  kr 2145 kr. 2365  kr. 3300


Maks vekt 11 tonn, men avhengig av fysiske mål på båt
Oppsett av båt på kai, direkte heising ½ pris av løft uten henger
Tillegg for båt med mast, stående eller liggende kr300
Masting av båt inntil 15 min kr560
Masting av båt utover 15 min , pr ekstra 15 min, kr560
Flytting av krybbe, heising uten flytting av bil kr300
Flytting av krybbe , heising + flytting av bil kr560
Manglende fremmøte, uten å ha gitt beskjed til Havnebas dagen før, faktureres som løft
Transportør beslutter om båt kan transporteres uten henger, basert på fysiske mål på båt
Prisene forutsetter at det brukes en halvtime på transporten fra kaikant til kaikant for motorbåter 
og trekvarter for seilbåter. Dersom båteier ikke har klargjort krybbe eller annet nødvendig utstyr 
for båten ved opptak/ utsett, og tidsforbruket dermed blir lengre enn forutsatt i den avtalte 
fastprisen kan transportør forlange et tillegg for medgått ekstra tid.

Kontaktinformasjon transportør

Transportør Trond Ole Kjelsås kan nåes på email trondolekjelsaas@gmail.com eller telefon 91102235.