Priser

Innskudd og medlemskap

Båtplassinnskudd    kr. 100.000,- 
Innmeldingsavgift   Kr. 350 
Årskontigent            Kr. 500 


Havneavgift 2019

Bredde på båt
Sommerhavn
betalt innskudd
(B-medlemmer)
Sommerhavn
midlertidig leie
(A-medlemmer)
Leiepris
vinterhavn
 Inntil 1,69 m
kr. 699 kr. 4699
kr. 1880
 1,7 - 1,99 m
kr. 1083
kr. 5083
kr. 2033
 2,0 - 2,29 m
kr. 1545
kr. 5545
kr. 2218
 2,3 - 2,59
kr. 2086
kr. 6086
kr. 2434
 2,6 - 2,89
kr. 2705
kr. 6705
kr. 2682
 2,9 - 3,19
kr. 3402
kr. 7402
kr. 2961
 3,2 - 3,49
kr. 4178
kr. 8178
kr. 3271
 3,5 - 3,79
kr. 5032
kr. 9032
kr. 3613
 3,8 - 4,09
kr. 5964
kr. 9964
kr. 3986
 4,1 - 4,39
kr. 6975
kr. 10975
kr. 4390
 4,4 - 4,69
kr. 8064
kr. 12064
kr. 4826

Priser løft/transport

Prisliste transporttjenester i Oppegård Båtforening

Båtstørrelser beregnes inkludert plattformer, dregger og utstikkende utstyr.

 

Størrelse båt

 Transportpriser én vei
  Øvre opplagsplass Nedre opplagsplass
Motorbåter Seilbåter Båt uten henger Båt med henger
 Pris pr fot kr 39 kr 47 kr 52 kr 73
Meter Fot  Pris Pris Pris Pris
Inntil 7,92 10 til 26 kr 1 091 kr 1 321    
8,23 27 kr 1 148 kr 1 378    
8,53 28 kr 1 148 kr 1 436    
8,84 29 kr 1 206 kr 1 493    
9,14 30 kr 1 263 kr 1 550    
9,45 31 kr 1 321 kr 1 608    
9,75 32 kr 1 378 kr 1 665 kr 1 837 kr 2 584
10,06 33 kr 1 378 kr 1 723 kr 1 895 kr 2 641
10,36 34 kr 1 436 kr 1 780 kr 1 952 kr 2 756
10,67 35 kr 1 493 kr 1 837 kr 2 010 kr 2 814
10,97 36 kr 1 493 kr 1 837 kr 2 067 kr 2 871
11,28 37 kr 1 550 kr 1 895 kr 2 125 kr 2 986
11,58 38 kr 1 608 kr 1 895 kr 2 182 kr 3 043
11,89 39 kr 1 665 kr 2 010 kr 2 239 kr 3 158
12,19 40 kr 1 723 kr 2 067 kr 2 297 kr 3 216
12,5 41 kr 1 723 kr 2 125 kr 2 354 kr 3 273
12,8 42 kr 1 780 kr 2 182 kr 2 412 kr 3 388
 13,11  43 kr 1 837 kr 2 239 kr 2 469 kr 3 445

 

 

 

Maks vekt 11 tonn, men avhengig av fysiske mål på båt
Oppsett av båt på kai, direkte heising ½ pris av løft uten henger
Tillegg for båt med mast, stående eller liggende kr300
Masting av båt inntil 15 min kr560
Masting av båt utover 15 min , pr ekstra 15 min, kr560
Flytting av krybbe, heising uten flytting av bil kr300
Flytting av krybbe , heising + flytting av bil kr560
Manglende fremmøte, uten å ha gitt beskjed til Havnebas dagen før, faktureres som løft
Transportør beslutter om båt kan transporteres uten henger, basert på fysiske mål på båt
Prisene forutsetter at det brukes en halvtime på transporten fra kaikant til kaikant for motorbåter 
og trekvarter for seilbåter. Dersom båteier ikke har klargjort krybbe eller annet nødvendig utstyr 
for båten ved opptak/ utsett, og tidsforbruket dermed blir lengre enn forutsatt i den avtalte 
fastprisen kan transportør forlange et tillegg for medgått ekstra tid.

Kontaktinformasjon transportør

Transportør Trond Ole Kjelsås kan nåes på email trondolekjelsaas@gmail.com eller telefon 91102235.

Utsetting/opptak - rampe og kai

Opptak eller utsetting i havna med ekstern transportør kr 500,-

Båtplass på land     kr. 2000 
Trailing av småbåt, sesongkort
kr. 1000 
Trailing av småbåt, pr. gang                kr. 100
Trailing av småbåt med fast plass        Gratis
Opptak / utsettig av båter ikke hjemmehørende i havna med "ekstern transportør  kr. 500
Oppsetting for reparasjon og stoffing  Gratis. Kun for medlemmer med fast plass, maks 3 døgn

Kajakk, Seilbrett, Jolle

Kajakk og seilbrett nr.1              Kr. 300
Kajakk og seilbrett nr.2              Kr. 800 
Jolle med båtplass i sesongen   Gratis
Jolle uten båtplass i sesongen  Kr. 500

Leiepriser lagring

 

Lagring påhengsmotor/Drev opplsgssesongen   Kr. 283 
Leie av nettingbur målebu                                     Kr. 2000 


Depositum opplag

Får båter som har ligget sammenhengende på øvre opplagsplass i mer en 3 år, kreves følgende depositum.

Lengde under 6 m Kr.  5000
Lengde  6-10 m Kr.  15000
Lengde over 10 m Kr.  25000

Diverse

Nøkkelkort         Kr. 300 
Klubbvimpel       Kr. 150 
Strøm pr. KWh.  Kr. 1,50 
Mastrekran      Gratis for medlemer 
Flytting av båt innen havn  Kr. 1000. f.eks.fra feil plass eller ikke fjernet ved etablering av sommer/vinterhavn

Flytting av henger  Kr. 1000. Henger parkert i strid med retningslinjene for hengerparkering øvre opplagsplass 

Pris for innkalt bakvakt   Kr. 1500 Gebyr til foreningen, dersom den må kobles inn Kr. 1000
Purregebyr og forsinkelses rente.  følger statens satser 

Gjestehavnsleie

Medlemmer dag  1-10  11-30 31- Øvrige
Under 6m  
 Kr. 50  Kr. 40 Kr. 30 Kr. 150
6-10m.  Kr. 100  Kr. 80 Kr. 60 Kr. 200
Over 10m  
 Kr. 150  Kr. 120 Kr. 90 Kr. 250
Strøm pr døgn    Kr. 10  Kr. 10 Kr. 10 Kr. 10

Opplag på land

Båtopplag for vinter                 

Vinteropplag på øvre opplagsplass: kr 58 x l x b, på Tofte tomta (nedre opplagsplass): kr 72  x l x b

Sommeropplag, 15 juni til ut september, samme pris som vinteropplag. Korttidsbruk etter avtale.
Rep. av skrog og motor gratis. Lagring av buss, campingbil og campingvogn ikke tillatt