Havnen

Om havna

Oppegård båthavn er en meget god havn med plass til ca. 350 småbåter samt et mindre antall gjesteplasser. Det er også mulighet for trailing av båter.

Havnen er godt bevoktet med nattevakt og videoovervåkning. Det er også vakt tilstede på dagtid.Større havnekart →

Adkomst til havna

Havna er sperret med bom fra Ingierstrandveien. Adgangskort kan bestilles av medlemmer.

 

Bilder fra havna oppdateres en gang i timen

(Må være logget inn)

Adgangskort

Bommene til havna og øvre opplagsplass åpnes med nøkkelkort. Nøkkelkortet rekvireres på følgende måter:

Innbetal kr 300 til konto 6242 56 86408, merket bestilling av nøkkelkort og «medlemsnummer». Nøkkelkortet vil deretter bli sendt i posten til registrert adresse, og mottas i løpet av ca en uke.

Alternativt kan nøkkelkort hentes hos Rune Ludvigsen, Sponstubben 35, 1414 Trollåsen etter nærmere avtale, og du mottar faktura på kr. 300,- . Tlf 9244 9636 eller epost r-ludv@online.no.

Nøkkelkortet som mottas virker umiddelbart, men må registreres på «Min side» for å fortsette å virke.

Reglement og retningslinjer

Landstrøm

Alle landstrømkabler skal gå direkte fra strømstolpe til båt med godkjent gummikabel. Det er ikke lov med overganger. For å unngå strømutfall på grunn av overledning, vil kabler som ikke er reglementert bli utkoblet uten forvarsel.

Bruk av utriggerne

  • Borring i bryggene er ikke tillatt
  • Flytting av utriggere er ikke tillatt
  • Fenderlister kan stripses fast på utriggerne

Avfallshåndtering

Det er satt opp skilt ved miljøstasjoner og avfallscontainere som forklarer hva slags avfall som skal legges hvor. I tillegg er en stor container for restavfall tilgjengelig.

I den store containeren skal det ikke kastes noen form for miljøfarlig avfall. Dette skal sorteres og legges i miljøstasjonene. I tillegg skal alle plastkanner tømmes og leveres på nærmeste bensinstasjon, slik at vi ikke fyller opp containeren med avfall som enkelt kan kastes andre steder.

Foreningen belastes for store straffegebyrer hvis det kastes miljøavfall i feil containere. Dette vil på sikt øke prisene for alle, så vi har et felles ansvar og interesse av at avfall håndteres korrekt.