Orden på opplagsplassen

Orden på opplagsplassene

Opprydding etter vinterens båtopplag

I løpet av kort tid vil de fleste av oss ha sjøsatt båten vår, og ser frem mot en hyggelig og forhåpentlig varm og fin sommer.

De fleste er nok enig i at vi har en flott havn, og at det er viktig at vi tar godt vare på den.

Det betyr også at hver og en av oss må ta et ansvar for å holde orden. Dette gjelder spesielt i og rundt miljøcontainere, og nå etter vinteropplag, se til at egen opplagsplass er ryddet etter vinteropplaget.

En rask runde på både øvre og nedre opplagsplass viser at gjenglemte bunnstoffbokser, maleruller, deler av opplagsutstyr, plastkanner osv ligger igjen på flere plasser.

Det blir feil bruk av vår Havnebas om vi forventer at han skal bruke tid på å rydde etter medlemmer som ikke tar ansvar for eget rot.

Vi minner derfor medlemmene om å ta en runde på egen opplagsplass og ser til at plassen er ryddig.

Dersom opplagsutstyr ikke er merket med navn, medlemsnummer og telefon vil vi etter eget skjønn fjerne dette utstyret. Mye utstyr har ligget henslengt gjennom flere år, og vi må anta at eiere ikke lenger har båt i havna.

Dette gjelder også umerkede master i og utenfor mastestativ.

Ikke la det ligge opplagsutstyr i krybben som gjør det vanskelig å flytte disse.  

 Lagring av båttilhengere på øvre opplagsplass

Til tross for gjentatte påminnelser, og etter hvert god skilting og informasjon på hjemmesiden, ser vi dessverre at mange fortsatt tar seg til rette og plasserer sin båthenger uten hensyn til retningslinjene.

Det er naturlig at båthengere hvor båten har plass i havna, står lagret gjennom sommeren, men vi ser at antall båthengere er langt utover antallet som er i bruk til vinteropplag.

Mange er i tillegg vilkårlig plassert, og skaper problemer for både driften og vedlikehold av opplagsplassen.

Vi minner om noen ganske få regler:

  • Merk båthenger med navn, medlemsnummer og telefon
  • Følg anvisning om plassering på skilt på miljøstasjonen eller på hjemmesiden
  • Ikke plasser hengere på nummererte plasser uten avtale med Havnebas
  • Dersom du er medlem, men ikke har båt i havna, skal du avtale plassering av henger med Havnebas

Vi antar de fleste båteiere setter pris på at vi får vedlikeholdt plassen med blant annet fjerning av høyt gress og busker samt planere ved behov. Feilplasserte og tunge båthengere skaper mye merarbeid ved blant annet flytting. 

Havnebas har allerede gjort en synlig jobb med å forbedre opplagsplassen. Flere lass med grus er tilkjørt, og områder er planert og ryddet. Plasser for hengere er merket, og skilt for hvor hengere og båter skal stå er satt opp.

I tillegg er det gjort en formidabel innsats under flere dugnader.

Vi har tidligere varslet at dersom vi ikke kan få orden på dette gjennom en positiv dialog må vi vurdere strengere tiltak.

Vi har varslet at umerkede hengere kan bli lagret i et hjørne av området og låst med kjetting. Eierne må dermed ta kontakt med styre eller Havnebas for å få hentet hengeren mot å betale et gebyr på kr1000,- for å ikke følge ovennevnte retningslinjer.

Men vi håper fortsatt på en mindre drastisk løsning, og for oss alle en enklere løsning, avtal med Havnebas og merk henger med navn.

Gamle båter på øvre opplagsplass med kjent, eller ukjent eier 

Vi har besluttet å fjerne noen båter hvor vi har avtalt med kjent eier at båten kan gis bort, eller saneres, og tilsvarende hvor eier er ukjent.

Vi vil legge ut nærmere informasjon om hvilke båter dette gjelder på hjemmesiden vår.

 

På vegne av styret og havnebas i OBF