Kunngjøringer fra styret mars 2019

Ny transportavtale f.o.m 1.4.2019

Styret i OBF har nå godkjent og signert en ny transportøravtale på vegne av foreningen. I utgangspunktet var fire transportører invitert inn i prosessen for valg av transportør, men i møter med disse viste det seg tidlig at det var kun to transportører som hadde utstyr, kapasitet og lyst til å påta seg hele oppdraget.

Gjennom videre forhandlinger presenterte begge identiske pristilbud. Ingen av transportørene var villig til å inngå avtale med lavere priser.


Styret har ut fra en helhetsbetraktning valgt å signere en tre års kontrakt med Kjelsås Kran og Transport. Eieren av selskapet, Trond Ole Kjelsås, er medlem av foreningen, har egen båt i havna, og er følgelig godt kjent med våre behov. I tillegg har han meget lang erfaring med tilsvarende oppgaver.


Vi ser frem til et gjensidig godt samarbeide med Trond Ole Kjelsås. 
Nye prislister er tilgjengelig her.

Håndtering av avfall i havna

Ny båtsesong er like rundt hjørnet, og mange av oss har begynt å tenke på fjerning av vinterpresenning samt båtpuss. Noen har planlagt å tilbringe påsken i båten.

Det betyr at mye opplagsutstyr skal pakkes bort eller fjernes. Basert på tidligere års erfaring ser Havnebas og styret i OBF behov for å minne om hvordan vi skal håndtere forskjellig avfall i foreningen.

Det blir satt opp nye skilt ved miljøstasjoner og avfallscontainere som forklarer hva slags avfall som skal legges hvor. I tillegg blir en stor container for avfall tilgjengelig, som tidligere år.

I den store containeren skal det ikke kastes noen form for miljøfarlig avfall, det skal sorteres og legges i miljøstasjonene. I tillegg skal alle plastkanner tømmes og leveres på nærmeste bensinstasjon, slik at vi ikke fyller opp containeren med avfall som enkelt kan kastes andre steder.

Vi har et felles ansvar for å ta vare på en flott havn og oppfordrer derfor alle medlemmer til å ta et ansvar for å rydde på egen opplagsplass etter sesongen, og følge de enkle reglene for håndtering av avfall.

Styret har erfart at ikke alle medlemmer leser den informasjonen de mottar og som blir lagt ut på nettet. Derfor henstiller vi til at dere, som holder på med klargjøring etc. på opplagsplassene, følger godt med på «nabo’n» og andre i området når de skal kvitte seg med avfall m.m., og veileder de, på en hyggelig måte, dersom de er i ferd med å ikke følge gjeldene merking.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at foreningen blir belastet med et straffegebyr på kr5000,- , dersom det ved sortering viser seg at det ligger miljøavfall i den. Dette er en helt unødvendig kostnad for foreningen.

Vi bør alle være med å bidra slik at vi reduserer kostnadene til foreningen, og dermed slipper vi å øke prisene av ovennevnte årsaker.

Tilkobling av vann

Vannledningene i havna fryser dessverre raskt ved kuldegrader, de ligger dessverre grunt og dels åpent. Tidligere erfaring viser at det er en vanskelig og svært tidkrevende jobb å tine plastrørene. Det er derfor hverken Havnebas eller styret i OBF som bestemmer når vannet kan bli tilgjengelig i havna, men derimot værmeldingene.

Vi planlegger å kople til vannet denne uken, men må ta et værforbehold.

Ny hjemmeside

Styret i OBF har oppdatert OBF Hjemmesiden slik at all informasjon om havnen blir enklere tilgjengelig. Vi håper medlemmene setter pris på oppdateringen og bruker Hjemmesiden aktivt. Kanskje kan vi også redusere tidsbruken på henvendelser som i dag kommer pr telefon og epost  til både Havnebas og styret i OBF.

 

Styret i OBF og Havnebas ønsker alle medlemmer en god sommer og flott båtsesong.