en-US nb-NO

Priser

Innskudd og medlemskap

Båtplassinnskudd    kr. 100.000,- 
Innmeldingsavgift   Kr. 350 
Årskontigent            Kr. 500 


Havneavgift 2019

Bredde på båt
Sommerhavn
betalt innskudd
(B-medlemmer)
Sommerhavn
midlertidig leie
(A-medlemmer)
Leiepris
vinterhavn
 Inntil 1,69 m
kr. 699 kr. 4699
kr. 1880
 1,7 - 1,99 m
kr. 1083
kr. 5083
kr. 2033
 2,0 - 2,29 m
kr. 1545
kr. 5545
kr. 2218
 2,3 - 2,59
kr. 2086
kr. 6086
kr. 2434
 2,6 - 2,89
kr. 2705
kr. 6705
kr. 2682
 2,9 - 3,19
kr. 3402
kr. 7402
kr. 2961
 3,2 - 3,49
kr. 4178
kr. 8178
kr. 3271
 3,5 - 3,79
kr. 5032
kr. 9032
kr. 3613
 3,8 - 4,09
kr. 5964
kr. 9964
kr. 3986
 4,1 - 4,39
kr. 6975
kr. 10975
kr. 4390
 4,4 - 4,69
kr. 8064
kr. 12064
kr. 4826

Utsetting/opptak - rampe og kai

Opptak eller utsetting i havna med ekstern transportør kr 500,-

Båtplass på land     kr. 2000 
Trailing av småbåt, sesongkort
kr. 1000 
Trailing av småbåt, pr. gang                kr. 100
Trailing av småbåt med fast plass        Gratis
 Opptak / utsettig av båter ikke hjemmehørende i havna med "ekstern transportør  kr. 500
Oppsetting for reparasjon og stoffing  Gratis. Kun for medlemmer med fast plass, maks 3 døgn

Kajakk, Seilbrett, Jolle

Kajakk og seilbrett nr.1              Kr. 300
Kajakk og seilbrett nr.2              Kr. 800 
Jolle med båtplass i sesongen   Gratis
Jolle uten båtplass i sesongen  Kr. 500

Leiepriser lagring

Leie av servicehall pr. døgn                                  Kr. 227 
Leie av rom i Servicebygg pr. år + oppvarming   Kr. 7000
Lagring påhengsmotor/Drev opplsgssesongen   Kr. 283 
Leie av nettingbur målebu                                     Kr. 2000 


Depositum opplag

Får båter som har ligget sammenhengende på øvre opplagsplass i mer en 3 år, kreves følgende depositum.

Lengde under 6 m Kr.  5000
Lengde  6-10 m Kr.  15000
Lengde over 10 m Kr.  25000

Diversje

Nøkkelkort         Kr. 300 
Klubbvimpel       Kr. 150 
Strøm pr. KWh.  Kr. 1,50 
Mastrekran      Gratis for medlemer 
Flytting av båt innen havn  Kr. 1000. f.eks.fra feil plass eller ikke fjernet ved etablering av sommer/vinterhavn

Flytting av henger  Kr. 1000. Henger parkert i strid med retningslinjene for hengerparkering øvre opplagsplass 

Pris for innkalt bakvakt   Kr. 1500 Gebyr til foreningen, dersom den må kobles inn Kr. 1000
Purregebyr og forsinkelses rente.  følger statens satser 

Gjestehavnsleie

Medlemmer dag  1-10  11-30 31- Øvrige
Under 6m  
 Kr. 50  Kr. 40 Kr. 30 Kr. 150
6-10m.  Kr. 100  Kr. 80 Kr. 60 Kr. 200
Over 10m  
 Kr. 150  Kr. 120 Kr. 90 Kr. 250
Strøm pr døgn    Kr. 25  Kr. 25 Kr. 25 Kr. 25

Opplag på land

Båtopplag for vinter                 

Vinteropplag på øvre opplagsplass: kr 58 x l x b, på Tofte tomta (nedre opplagsplass): kr 72  x l x b

Sommeropplag, 15 juni til ut september, samme pris som vinteropplag. Korttidsbruk etter avtale.
Rep. av skrog og motor gratis. Lagring av buss, campingbil og campingvogn ikke tillatt

Priser transporttjenester

Prisliste transporttjenester i Oppegård Båtforening

Båtstørrelser beregnes inkludert plattformer, dregger og utstikkende utstyr.
Størrelse båt
 Transportpriser én vei
  Øvre opplagsplass
Nedre opplagsplass
Motorbåter Seilbåter Båt uten henger
Båt med henger
 Pris pr fot
kr. 37
kr. 45
kr. 50
kr. 70
Meter Fot
Pris
Pris
Pris
Pris
5,18
17 kr. 650
kr.800  
5,49
18 kr. 650
kr. 800
5,79
19 kr. 700 kr. 850
6,10
20 kr. 750
kr.900
6,40
21 kr. 800
kr. 950
6,71
22 kr. 800
kr. 1000
 7,01 23 kr. 850
kr. 1050
 7,32 24 kr. 900
kr. 1100
 7,62 25 kr. 900
kr. 1150
 7,92 26 kr. 950
kr. 1150
 8,23 27 kr. 1000
kr. 1200
 8,53 28 kr. 1000
kr. 1250
 8,84 29 kr. 1050
kr. 1300
 9,14 30 kr. 1100
kr. 1350
 9,45 31 kr. 1150
kr. 1400
 9,75 32 kr.1200 kr. 1450
kr. 1600
kr. 2250
 10,06 33 kr. 1200
kr. 1500
kr. 1650
kr. 2300
 10,36 34 kr. 1250
kr. 1550 kr. 1700
kr. 2400
 10,67 35 kr. 1300
kr. 1600
kr. 1750
kr. 2450
 10,97 36 kr. 1300
kr. 1600
kr. 1800
kr. 2500
 11,28 37 kr. 1350
kr. 1650
kr. 1850
kr. 2600
 11,58 38 kr. 1400
kr. 1650
kr. 1900
kr. 2650
 11,89 39 kr. 1450
kr. 1750
kr. 1950
kr. 2750
 12,19 40 kr. 1500
kr. 1800
kr. 2000
kr. 2800
 12,50 41 kr. 1500
kr. 1850
kr. 2050
kr. 2850
 12,80 42 kr. 1550
kr. 1900
kr. 2100
kr. 2950
 13,11 43 kr. 1600
kr. 1950
kr. 2150
kr. 3000
Maks vekt

12 ton

 

 

 

 

Oppsetting av båt på kai, direkte heising l/2 pris


Tillegg for flytting av bil

kr 250

Tillegg for båt med mast, stående eller liggende.

kr 250

Masting av båt inntil 15 minutter

kr 350

Masting av båt utover 15 minutter, - pr 15 minutter

kr 350

Flytting av krybbe, Heising uten flytting av bil

kr 250

Flytting av krybbe, Heising + flytting av bil

kr 350