en-US nb-NO

Havnen

Adresser

Besøksadresse:

Ingierstrandvn 2-4, 1420 Svartskog

Tlf. Havnebas : 915 98 196

Postadresse:

Postboks 90, 1417 Sofiemyr

Priser

Bilder

Noen utfordringer i havna i vinter

 • Det er vel ingen overdrivelse å si at det har kommet mer snø enn vi har vært vant til de siste årene. Vi har som kjent en avtale med et eksternt firma om både brøyting og strøing av veien fra bommen til havna (parkeringen ved elva), og i tillegg har Havnebas brukt mye tid på måking og skrape is og strø med hjullasteren. Til tross for dette har det tidvis vært glatt og vi må oppfordre til forsiktig ferdsel i havna. Dette gjelder også på bryggene. Disse skal måkes som del av ansvaret til vintervaktene.
 • Vi har fått en snøfreser i gave, via ett av styremedlemmene, som kan brukes til dette. Den kan lånes ved å kontakte havnebas. Men må brukes med omtanke da den er tung og kraftig å fort kan havne i sjøen.
 • Det er båt eier som er ansvarlig for å måke ren gangbare utriggere mellom båtene. Pga av at dette gir bedre effekt på boble annlegget.
 • Vinterkulden har også vært utfordrende og bobleanlegget har tidvis ligget tett opptil maks yteevne. Havnebas har fjernet mye is manuelt når det har vært kritisk, men vi må minne om at båteierne har et ansvar for å sjekke egen båt og is i egen bås ved ekstremkulde.  • På det kaldeste opplevde vi at hovedsikringen til hele anlegget koplet ut i noen timer forrige uke. Lysteknikk kom raskt, fikk feilsøkt og fikk anlegget i gang igjen. Årsaken var høyere strømforbruk enn hovedsikringen tåler. Vi har i dag 3 X 250 A tilgjengelig, og sikringen koplet ut. Når Lysteknikk målte forbruket var det på 3x 286 A.
 • Vi har nå søkt om 300A for å sikre oss ved tilsvarende kuldeperioder. Det er for tidlig å si om dette blir innvilget fra Hafslund. Vi oppfordrer til redusert strømforbruket i båtene dersom mulig.
 • Nye bestemmelser for benyttelse av Øvre opplagsplass
  Vi har nå innført ny inndeling av øvre opplagsplass, se kart oversikt som kan lastes ned her.
  For å få orden og kontroll på plassen, er nå ikke tillat å sette fra seg båt eller henger uten at det har blitt tildelt plass av Havnebas eller Transportør.
  Gult område kan benyttes midlertidig av hengere til dere har fått tildelt plass.

  Henger med  eller uten båt skal være godt merket med etikett utlevert av Havnebas, Henger merkes med navn, medlems nr, tlf og plass nr.

  Havnen

  Oppegård Båthavn

  Oppegård båthavn er en meget god havn med plass til ca. 350 småbåter. (Trykk på bilde for stort kart)

  Det er også et mindre antall gjesteplasser.  Eget reglement for bruk kan lastes ned her.

  Det er mulighet for trailing av båter for de som ønsker slik løsning. Med trailingavtale kan båt med henger lagres på anvist plass på foreningens område.

  Havnen er godt bevoktet med nattevakt og videoovervåkning. Det er også vakt tilstede på dagtid.

  Det må påregnes flere års ansiennitet for å få tildelt båtplass, noe varierende avhengig av båtens størrelse. Et antall båtplasser leies hvert år ut til medlemmer uten fast plass.

  Havnebas kan nås på tlf 915 98 196

  Mastekran

  Ny mastekran er satt opp ute på molen i Nordhavna!
  Høyden på krana er 11 meter, maks vekt er 275 kilo.
  Vær forsiktige, dere benytter krana på eget ansvar.

  3/5-16