en-US nb-NO

Hjem

Kart

Besøksdresse: Ingierstrandveien 2-4, 1420 Svartskog Postadresse: Postboks 90, 1417 Sofiemyr

Viktige datoer

 22.11.2018  Årsmøte
 15-12-2018  Siste frist for bestilling av sommerplass 2019


 23.11

 Årsmøte

Facilities

HAVNEBASENS FORTØYNINGSANVISNING

Fortøyningsregler kan lastes ned her

Havnebasens fortøyningsanvisning

Salg av kort

Bommene til havna og øvre opplagsplass åpnes med nøkkelkort. Nøkkelkortet rekvireres på følgende måter;

Innbetal kr 300 til konto 6242 56 86408, merket bestilling av nøkkelkort og «medlemsnummer»
Nøkkelkortet vil deretter bli sendt i posten til registrert adresse, og mottas i løpet av ca en uke.

Alternativt kan nøkkelkort hentes hos Rune Ludvigsen, Sponstubben 35, 1414 Trollåsen etter nærmere avtale, og du mottar faktura på kr. 300,-  
Mob 9244 9636 eller epost r-ludv@online.no

Nøkkelkortet som mottas virker umiddelbart, men må registreres på «Min side» for å fortsette å virke. «Min side» nås ved innlogging på foreningens hjemmeside.


Årsmøte 22.11.2018

Innkalling til årsmøte 2018 kan lastes ned på "Min side"

Søk sommerhavn 2019

Det er åpnet for søknad om sommerhavn 2019. Må søkes innen 15.12.2018.
Søkes på "Min side"

Nå kan du betale Trailing og Gjestehavnsleie med Vipps.

Vipps nummer. 518331     
 Trailing av småbåt    
 Sesongkort kr 1 000,-   
 Pr gang  kr 100,-  
 Gjestehavnsleie  Medlem Øvrige  
 Under 6m   Kr. 50   Kr. 150
 6-10m.   Kr. 100   Kr. 200
 Over 10m  Kr. 150  Kr. 250

Strøm pr døgn   Kr. 25


Lading El bil i havna

Det er ikke lov å lade EL eller Hybrid biler i eksisterende stikkkontakter på parkeringslass i Oppegård båtforening. Kommer vi over det, vil kabel bli koblet fra.

Mvh Styret

Privat Avfall

Plastkanner og preseninger skal IKKE kastes i søple kontainere i havna, disse må tømmes og leveres på nærmest bensinstasjon eller gjenbruksstasjon.

Vi har til stadighet problemer med at noen kaster privat avfall, samt bygningsavfall i båtforeningens søppelcontainere.

Dette medfører store kostnader for båtforeningen.

Kamera på opplagsplassene er nå vendt mot søppelcontainere for å få en oversikt over hvem som er ansvarlig for dette.

De som nå kaster privat søppel eller bygningsavfall i containeren, blir ansvarlig for kostnaden ved tømming av containeren.

Styret

Hva skjer i havna

Videokamera øvre opplagsplass er på plass
Endel lyskastere og pærer er byttet ut, får å lyse opp i vintermørket.
Det er lagt ned rør og ny kabel ut på molo, for å gi et mer stabilt nett.
Lysteknikk har gått igjennom det elektriske anlegget i havna, å alle feil er rettet opp.

REN MARINA / BÅTPUSS

Oppegård Båtforening ønsker å fremstå som en miljøbevist forening, og har inngått et samarbeid med foreningen "Ren Marina".

Formålet med samarbeidet er å redusere utslippet av miljøgifter i forbindelse med båtpuss.

Vi har i den forbindelse gått til innkjøp av en slipemaskin med avsug til utleie for de av dere som skal slipe bunnstoff.

Vi har også fremskaffet duker for å samle opp bunnstoffrester og malingssøl.

Kontakt havnebas for utlevering av dettte utstyret.

Det er nå også miljøstasjoner (grønne containere) både på øvre og nedre opplagsplass med dunker for olje, filtre, batterier, slipestøv og bunnstoff.

Vi henstiller alle til å benytte dette utstyret, og gjøre litt for miljøet vårt.

Styret

 

Landstrømkabel

Alle landstrømkabler skal gå direkte fra strømstolpe til båt med godkjent gummikabel.
Det er ikke lov med overganger, dette kommer til å bli fulgt opp og sjekket.
Hvis alle følger dette, vil det gi oss mindre strømutfall på grunn av overledning, og et sikrere strømnett i havna for oss alle. 

Registrering av Båt

Fra og med denne sesongen er det et krav at kjennermerket fra Småbåtregistret, Skipsregisteret eller Securimark er  registrert på min side.
Båten skal også være merket med synlig registreringsnummer.

Bakvakter

For å sette seg opp på bakvaktlista må du ha båtplass i havna for sesongen. Pris for bakvakt er kr 1500.

 (29/4-16)

Ny kameraovervåking

Det er nå investert i ny kameraovervåkning i havna, og anlegget er nå i drift.

Det vil tilkobles flere kameraer fortløpende.

Vi håper dette vil være til hjelp i forbindelse med alle tyveriene vi har hatt i senere tid.

Styret.

Merking av utstyr på opplagsplass

Vi har for tiden mye hengere og båter på øvre opplagsplass som ikke er merket.
Alle som har utstyr på opplagsplassen må merke dette med navn, telefonnummer og medlemsnummer.
Det er fritt for foreningens medlemmer å ha egne båthengere på opplagsplass. For pris på sommeropplag av båt, se prislisten.
Vi minner om at det ikke er anledning til å lagre annet enn båter og båthengere på plassen.
Foreningens styre vil iverksette tiltak for å fjerne umerket utstyr og båter.