en-US nb-NO

Foreningen

Medlemsfordeler

Oppegård Båtforening har inngått rabattavtale med flere leverandører.

Båtutstyrsbutikken Trebåten på Nesset gir foreningens medlemmer 10% rabatt på alle varer som ikke er på kampanje eller tilbud.
Oppgi at du er medlem i Oppegård Båtforening når du handler.
Se www.trebaten.no for beliggenhet og vareutvalg.

Hos Hensel Electronic går du til deres webside www.hensel.no og klikker på "Båt".
Send tilbudsforespørsel på den eller de varene du ønsker tilbud på.

OBF

Oppegård Båtforening

 

Oppegård Båtforening er en forening med ca 1100 medlemmer. Det er innbetalt innskudd for utbygging og drift av en felles båthavn med ca. 350 båtplasser for medlemmene. 

Ved fordeling av plassene for sesongen, vil noen medlemmer ikke ønske å benytte seg av båtplassen. De ledige plassene vil da bli tilbudt medlemmer som står på venteliste regnet etter medlemsansiennitet.

 Oppegård Båtforening har tre medlemsgrupper:

  1. Medlemmer som har betalt innskudd, og derved har krav på båtplass etter tildelingsreglene (B-medlemmer). Tilbud om B-medlemskap gis etter medlemsansiennitet. Det er medlemsnummeret som viser medlemmets ansiennitet. Innskuddet er kr 100.000,- (2013). B medlemmer betaler en rimeligere årlig leie enn A medlemmer.
  2. Medlemmer som kun betaler årskontingent og derved har en mulighet til å leie båtplass for en sesong av gangen (A-medlemmer).
  3. Den tredje medlemsgruppen (S-støttemedlemmer) bestå av personer som på grunn av bosted utenfor Oppegår kommune må vente på fullt medlemsskap (se foreningens lover §2.1). Disse medlemmene har mulighet til å leie båtplass når B- og A-medlemmene har fått sitt båtplassbehov dekket. Denne medlemslisten gir ansiennitet til opprykk til ordinært medlem med fulle rettigheter iflg. vedtak på vårt årsmøte den 7. februar 2002. 

Ved innmelding, må det innbetales kr 850,- som dekker årskontingent i foreningen med kr 500,- og innmeldingsavgift på kr 350,- (betalingsinstruksjon blir automatisk sendt ut ved registrering)  Dette forutsetter at vilkående for medlemsskap er til stede.

Båtforeningen på Facebook

En av våre medlemmerf har opprettet en gruppe på Facebook hvor foreningens medlemmer kan utveksle råd, ekspertise, eventuelt låne verktøy eller søke etter deler o.l. Du finner siden her:
https://www.facebook.com/groups/oppegaardbaatforening

Ønsker du å bytte vaktdato med et annet medlem? Sjekk denne gruppen:
https://www.facebook.com/groups/obfmedlem/

Styret

Funksjon Navn E-post adresse

Styreleder

Stein Olav Håvelsrud

leder@oppegaard-baatforening.no

Styremedlem

Gunnar Bjørland         

nestleder@oppegaard-baatforening.no

Kasserer

Torbjørn Hauger

kasserer@oppegaard-baatforening.no

Sekretær

Rune Ludvigsen 

sekreter@oppegaard-baatforening.no

Styremedlem

Roar Karlsen

 

Styremedlem

Rune Hammer

 

1.Varaman

Arne Persson

 

2.Varamann

Jon Arne Selnes

 

3.Varamann

Lasse Hamre Ness

 

4.Varamann

Jahn Otto Næsgaard

 

Driftsutvalg    
Havnebas Jan Rune Monsen havnebas@oppegaard-baatforening.no
     

Kontakt oss

 

 
59°82′N
10°76′E

Ingierstrandveien 2-4
915 98 196
havnebas@oppegaard-baatforening.no

Lover

Bli Medlem

   Bli medlem