en-US nb-NO

Kart

Besøksdresse: Ingierstrandveien 2-4, 1420 Svartskog Postadresse: Postboks 90, 1417 Sofiemyr

Viktige datoer

 13.04  Etablering av sommerhavn


 23.11

 Årsmøte

Facilities

HAVNEBASENS FORTØYNINGSANVISNING

Fortøyningsregler kan lastes ned her

Havnebasens fortøyningsanvisning

Salg av kort

Bommene til havna og øvre opplagsplass åpnes med nøkkelkort. Nøkkelkortet rekvireres på følgende måter;

Innbetal kr 300 til konto 6242 56 86408, merket bestilling av nøkkelkort og «medlemsnummer»
Nøkkelkortet vil deretter bli sendt i posten til registrert adresse, og mottas i løpet av ca en uke.

Alternativt kan nøkkelkort hentes hos Rune Ludvigsen, Sponstubben 35, 1414 Trollåsen etter nærmere avtale, og du mottar faktura på kr. 300,-  
Mob 9244 9636 eller epost r-ludv@online.no

Nøkkelkortet som mottas virker umiddelbart, men må registreres på «Min side» for å fortsette å virke. «Min side» nås ved innlogging på foreningens hjemmeside.


Drømmer du om båtpåske?

Har du planer om båtpåske? Vi har avtale med transportør for utløfting av båt den 10. april. Ta kontakt med havnebas for å booke tid.

Tilbud om leie av nettingbur i Målebua (Toftetomta) til lagring av utstyr til båten

Vi har nå fordelt alle nettingburene, evt mulighet å stå på venteliste.
Styret har sett på muligheten for å bygge 15 nettingbur i annen etasje i Målebua, og la derfor ut følgende informasjon på foreningens hjemmeside:

 

Nettingbur i Målebua til oppbevaring av utstyr til båten

 Styret og Havnebas har fått spørsmål fra enkelte medlemmer om vi kan vurdere bygging av nettingbur i Målebua, hvor medlemmene har mulighet til å leie et låsbart nettingbur til å oppbevare utstyr til båten. Målebua vil være frostsikker.

Styret har nå fått tegninger på hvordan dette kan gjennomføres, samt et pristilbud, så vi ser mulighet for å bygge inntil 15 nettingbur, hver med en størrelse på ca1.000mm x 2.150mm.  

Basert på totalinvesteringen, samt strøm til varme, anslår vi en årlig leiepris fra kr1600,-til kr2000,-.

Styret vil ikke gjøre denne investeringen før vi har sjekket den reelle interessen blant medlemmene.

Dersom du er interessert i å leie et nettingbur kan du melde din interesse gjennom å skrive en epost til  leder@oppegaard-baatforening.no med kopi til havnebas@oppegaard-baatforening.no så snart som mulig.

 

Styret har nå mottatt 10 interessenter, og basert på dette, samt erfaring fra andre båtforeninger, mener vi at det er et godt grunnlag for å gjennomføre prosjektet.

Basert på nødvendige investeringer, samt nødvendige driftskostnader, er den årlige leieprisen satt til kr2000,-. Styret mener dette er en rimelig pris sammenlignet med priser vi har sjekket i markedet.

 

Noen tilleggsopplysninger til hjelp for beslutning om eventuell leie:

·         Leietaker må selv besørge hengelås til sitt nettingbur

·         Inngangsdøren i annen etasje på Målebua utstyres med en lås som leietakere får nøkkel til

·         Det vil bli utarbeidet regler for hva som kan oppbevares i nettingburene av hensyn til brann og eksplosjonsfare

·         Leietiden settes til ett år av gangen og foreslås regnet fra 1.september til 1.september påfølgende år. Første leieperiode løper fra ferdigstillelse til 1. september 2019, med en leiepris på kr 1000.

·         Leietakere som har en avtale har rett til å forlenge leieperioden

·         Ved flere enn 15 medlemmer som melder sin interesse for å leie nettingbur, vil det bli foretatt en trekning av hvem som får leie ved første tildeling.  

·         Deretter opprettes en venteliste for de som ikke fikk leie i første omgang, hvor rekkefølgen avgjøres ved trekning. Senere interessenter plasseres på ventelisten med prioritet basert på tidspunkt for når søknad blir mottatt.

 

Styret

Registrering av Båt

Fra og med sesongen 2019 vil du ikke få tildelt sommerplass får du har lagt kjennemerket fra Småbåtregistret, Skipsregisteret eller Securimark i "Boat Information" på min side.
Båten skal også være merket med synlig registreringsnummer i Oppegård Båtforening.

Styret/Havnebas

Bytte båt

Har du ønske om å bytte båt?

Uansett om du ønsker å bytte til større eller mindre båt, må du søke om båtbytte og vente på godkjenning. Dere som bytter båt uten godkjenning for dette, kan risikere å miste plassen ved neste tildeling.

Styret/Havnebas.

Landstrømkabel

Alle landstrømkabler skal gå direkte fra strømstolpe til båt med godkjent gummikabel.
Det er ikke lov med overganger, dette kommer til å bli fulgt opp og sjekket.
Hvis alle følger dette, vil det gi oss mindre strømutfall på grunn av overledning, og et sikrere strømnett i havna for oss alle. 

Hva skjer i havna

Videokamera øvre opplagsplass er på plass
Endel lyskastere og pærer er byttet ut, får å lyse opp i vintermørket.
Strømkabler ut på molo er skiftet, for å gi et mer stabilt nett.
Lysteknikk har også gått igjennom det elektriske anlegget i havna, å alle feil er rettet opp.
Det er bestilt nye redningsstiger som skal monteres i havna.

Nå kan du betale Trailing og Gjestehavnsleie med Vipps.

Vipps nummer. 518331     
 Trailing av småbåt    
 Sesongkort kr 1 000,-   
 Pr gang  kr 100,-  
 Gjestehavnsleie  Medlem Øvrige  
 Under 6m   Kr. 50   Kr. 150
 6-10m.   Kr. 100   Kr. 200
 Over 10m  Kr. 150  Kr. 250

Strøm pr døgn   Kr. 25


Lading El bil i havna

Det er ikke lov å lade EL eller Hybrid biler i eksisterende stikkkontakter på parkeringslass i Oppegård båtforening. Kommer vi over det, vil kabel bli koblet fra.

Mvh Styret

Privat Avfall

Plastkanner og preseninger skal IKKE kastes i søple kontainere i havna, disse må tømmes og leveres på nærmest bensinstasjon eller gjenbruksstasjon.

Vi har til stadighet problemer med at noen kaster privat avfall, samt bygningsavfall i båtforeningens søppelcontainere.

Dette medfører store kostnader for båtforeningen.

Kamera på opplagsplassene er nå vendt mot søppelcontainere for å få en oversikt over hvem som er ansvarlig for dette.

De som nå kaster privat søppel eller bygningsavfall i containeren, blir ansvarlig for kostnaden ved tømming av containeren.

Styret

REN MARINA / BÅTPUSS

Oppegård Båtforening ønsker å fremstå som en miljøbevist forening, og har inngått et samarbeid med foreningen "Ren Marina".

Formålet med samarbeidet er å redusere utslippet av miljøgifter i forbindelse med båtpuss.

Vi har i den forbindelse gått til innkjøp av en slipemaskin med avsug til utleie for de av dere som skal slipe bunnstoff.

Vi har også fremskaffet duker for å samle opp bunnstoffrester og malingssøl.

Kontakt havnebas for utlevering av dettte utstyret.

Det er nå også miljøstasjoner (grønne containere) både på øvre og nedre opplagsplass med dunker for olje, filtre, batterier, slipestøv og bunnstoff.

Vi henstiller alle til å benytte dette utstyret, og gjøre litt for miljøet vårt.

Styret

 

Bakvakter

For å sette seg opp på bakvaktlista må du ha båtplass i havna for sesongen. Pris for bakvakt er kr 1500.

 (29/4-16)

Ny kameraovervåking

Det er nå investert i ny kameraovervåkning i havna, og anlegget er nå i drift.

Det vil tilkobles flere kameraer fortløpende.

Vi håper dette vil være til hjelp i forbindelse med alle tyveriene vi har hatt i senere tid.

Styret.

Merking av utstyr på opplagsplass

Vi har for tiden mye hengere og båter på øvre opplagsplass som ikke er merket.
Alle som har utstyr på opplagsplassen må merke dette med navn, telefonnummer og medlemsnummer.
Det er fritt for foreningens medlemmer å ha egne båthengere på opplagsplass. For pris på sommeropplag av båt, se prislisten.
Vi minner om at det ikke er anledning til å lagre annet enn båter og båthengere på plassen.
Foreningens styre vil iverksette tiltak for å fjerne umerket utstyr og båter.