en-US nb-NO

Trailing

Bestilling og registrering av tillatelser

Bestilling og registrering av tillatelser

Navn, medlemsnummer lengde/bredde på ekvipasjen målt på hengeren, regnr. båt og regnr. henger skal oppgis.

Havnebasen

Havnebasen kontaktes for bestilling av ”båtplass på land” og Trailing.

Båtplass på land

Gir rett til fri utsetting og opptak av egen båt fra rampe og egen, merket plass for parkering bil, båt og henger.

Bestilles og hentes ved henvendelse til havnebas. 

Medlemsnummer skal være påført bak på denne tillatelsen. 

Båten skal være registrert og ha synlig registreringsnummer.

NB!  Parkeringstillatelsen  skal  festes godt synlig foran på båthengeren.            

Trailing

Gir rett til fri utsetting og opptak av egen båt fra rampe og parkering av  båthenger uten båt på merket område, i ukedagene.                         

 Gir  rett til parkering av båt på henger på merket område på øvre opplagsplass.  

Bestilles og hentes ved henvendelse til havnebas.  

Medlemsnummer skal være påført bak på denne tillatelsen.

Båten skal være registrert og ha synlig registreringsnummer.

NB! Denne parkeringstillatelsen skal festes godt synlig foran på båthengeren.

Regler for trailer brukere

Oppegård Båtforening

Info fra styret.

Trailing og bruk av båthenger.

 Båthenger til utsetting og opptak av egen båt og sommerparkering av egen båthenger.

Medlemmer med båtplass kan fritt benytte trailerrampe for utsetting og opptak av den båten som har sommerplass i havnen, eller jolle under 3m, samt sommerparkering av registrert båthenger på øvre opplagsplass på merket område.                                                                                                                                                                                                                         Vilkår: Båthengeren skal være registrert med påsatt skilt, og merket med navn, medlemsnummer og telefonnummer. Flytting må påregnes i forbindelse med rydding og vedlikehold av plassen, og merkingen er derfor viktig for å varsle eier om flytting.                                                                                                                                                                                                                        Viktig : Uten merking, ingen tillatelse til parkering.                                                                                                                                                      

Båt på henger etter 15/6 som ikke har avtale om ”trailing” eller ”båtplass på land” har opplag, på lik linje med båter lagret på krybbe, og skal uoppfordret meldes styret som sommeropplag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     På høsten skal båter som kjøres opp og lagres på henger meldes på nett for opplag på samme måte som båter som kjøres opp på bil og lagres i krybbe.

Umerkete hengere kan bli flyttet for eiers risiko, og ilagt flytteavgift. Uregistrerte hengere er krybber, og skal lagres sammen med disse.

   Trailing av båt for medlemmer uten båtplass. Kr 1000,-.

Tillatelse bestilles og hentes hos havnebasen, og navn, medlemsnummer og registreringsnummer på båt og henger må oppgis. Faktura ettersendes.

 Gjelder sommersesongen, og gir rett til fri utsetting og opptak av egen båt fra rampe og parkering av bil og henger på merket område på grusplassen når båten er i bruk. Båt på henger kan parkeres gratis på øvre opplagsplass.

Vilkår: Båt og henger skal være registrert og ha synlig registreringsnummer. Hengeren skal være merket med navn, medlemsnummer og ”trailingtillatelse”.  

 

  Båtplass på land for medlemmer uten båtplass. Kr 2000,-.

Tillatelse bestilles og hentes hos havnebasen, og navn, medlemsnummer og registreringsnummer på båt og henger må oppgis. Faktura ettersendes.  

Gjelder sommersesongen, og gir rett til fri utsetting og opptak av egen båt fra rampe og parkering av bil, båt på henger på egen, nummerert plass på grusplassen.

Vilkår: Båt og henger skal være registrert og ha synlig registreringsnummer. Hengeren skal være merket med navn, medlemsnummer og ”båtplass på landtillatelse”.