en-US nb-NO

Priser 2016

Innskudd

Båtplassinnskudd: 

kr. 100.000,-

Medlemsavgift

Innmeldingsavgift:

kr 350,-

Årskontingent:

kr 500,-

Klubbhus

Servicehall:

kr 227,- pr døgn.

Lagring av påhengsmotor / drev    

kr 283,- i opplagssesongen 

Rom i Servicebygg:  

kr 7000,- pr år + oppvarming.

Annet

Kajakk og seilbrett

(på stativ): kr. 300,-

Jolle og seiljolle

(med båtplass i sesongen) Gratis.

Jolle og seiljolle

(uten båtplass i sesongen) kr 500,-.

Trailing

Båtplass på land:

kr 2000

Trailing av småbåt

(sesongkort) kr 1 000,-

pr gang: kr 100,-

Opptak eller utsetting i havna med ekstern transportør kr 500,-

Havneavgift

Bredde på båt
Sommerhavn
betalt innskudd
(B-medlemmer)
Sommerhavn
midlertidig leie
(A-medlemmer)
Leiepris
vinterhavn
 Inntil 1,69 m
kr. 1233 kr. 5223
kr. 2228
 1,7 - 1,99 m
kr. 1569
kr. 5569
kr. 2431
 2,0 - 2,29 m
kr. 2077
kr. 6077
kr. 2431
 2,3 - 2,59
kr. 2655
kr. 6655
kr. 2662
 2,6 - 2,89
kr. 3304
kr. 7304
kr. 2922
 2,9 - 3,19
kr. 4025
kr. 8025
kr. 3210
 3,2 - 3,49
kr. 4816
kr. 8816
kr. 3526
 3,5 - 3,79
kr. 5678
kr. 9678
kr. 3871
 3,8 - 4,09
kr. 6612
kr. 10612
kr. 4245
 4,1 - 4,39
kr. 7616
kr. 11616
kr. 4646
 4,4 - 4,69
kr. 8691
kr. 12691
kr. 5076

Priser transporttjenester

Prisliste transporttjenester i Oppegård Båtforening

Båtstørrelser beregnes inkludert plattformer, dregger og utstikkende utstyr.
Størrelse båt
 Transportpriser én vei
  Øvre opplagsplass
Nedre opplagsplass
Motorbåter Seilbåter Båt uten henger
Båt med henger
 Pris pr fot
kr. 37
kr. 45
kr. 50
kr. 70
Meter Fot
Pris
Pris
Pris
Pris
5,18
17 kr. 650
kr.800  
5,49
18 kr. 650
kr. 800
5,79
19 kr. 700 kr. 850
6,10
20 kr. 750
kr.900
6,40
21 kr. 800
kr. 950
6,71
22 kr. 800
kr. 1000
 7,01 23 kr. 850
kr. 1050
 7,32 24 kr. 900
kr. 1100
 7,62 25 kr. 900
kr. 1150
 7,92 26 kr. 950
kr. 1150
 8,23 27 kr. 1000
kr. 1200
 8,53 28 kr. 1000
kr. 1250
 8,84 29 kr. 1050
kr. 1300
 9,14 30 kr. 1100
kr. 1350
 9,45 31 kr. 1150
kr. 1400
 9,75 32 kr.1200 kr. 1450
kr. 1600
kr. 2250
 10,06 33 kr. 1200
kr. 1500
kr. 1650
kr. 2300
 10,36 34 kr. 1250
kr. 1550 kr. 1700
kr. 2400
 10,67 35 kr. 1300
kr. 1600
kr. 1750
kr. 2450
 10,97 36 kr. 1300
kr. 1600
kr. 1800
kr. 2500
 11,28 37 kr. 1350
kr. 1650
kr. 1850
kr. 2600
 11,58 38 kr. 1400
kr. 1650
kr. 1900
kr. 2650
 11,89 39 kr. 1450
kr. 1750
kr. 1950
kr. 2750
 12,19 40 kr. 1500
kr. 1800
kr. 2000
kr. 2800
 12,50 41 kr. 1500
kr. 1850
kr. 2050
kr. 2850
 12,80 42 kr. 1550
kr. 1900
kr. 2100
kr. 2950
 13,11 43 kr. 1600
kr. 1950
kr. 2150
kr. 3000
Maks vekt

12 ton

 

 

 

 

Oppsetting av båt på kai, direkte heising l/2 pris


Tillegg for flytting av bil

kr 250

Tillegg for båt med mast, stående eller liggende.

kr 250

Masting av båt inntil 15 minutter

kr 350

Masting av båt utover 15 minutter, - pr 15 minutter

kr 350

Flytting av krybbe, Heising uten flytting av bil

kr 250

Flytting av krybbe, Heising + flytting av bil

kr 350

Diverse

FLYTTINGav båt innen havnen 1 000,- .
( f.eks. fra feil plass eller ikke fjernet når vinterhavn/sommerhavn skal opprettes. )
Pris for innkalt bakvakt kr 1500,- Gebyr til foreningen hvis den må kobles inn kr 1000,-
De som har eget strømuttak med måler betaler etter forbruk.
For andre er dette inkludert i leien, i sommerhavnen.
Oppsetting for reparasjoner / stoffing i havna: Kun for medlemmer med fast plass i havnen og etter avtale med havnebas : Pris p.r. døgn uten heising gratis (maksimalt 3 døgn)      

Bruk av mastekran: gratis

Purregebyr kr.250,00.

 

Opplag på land

Båtopplag for vinter                 

Vinteropplag på øvre opplagsplass: kr 58 x l x b, på Tofte tomta (nedre opplagsplass): kr 72  x l x b

Sommeropplag, 15 juni til ut september, samme pris som vinteropplag. Korttidsbruk etter avtale.
Rep. av skrog og motor gratis. Lagring av buss, campingbil og campingvogn ikke tillatt

Depositum opplag

Får båter som har ligget sammenhengende på øvre opplagsplass i mer en 3 år, kreves følgende depositum.

 

Ny pris 2018
Lengde under 6 m Kr.  5000
Lengde  6-10 m Kr.  15000
Lengde over 10 m Kr.  25000

 

Gjester

  Medlem Øvrige
Under 6m  

Kr. 50 Kr. 150
6-10m. Kr. 100 Kr. 200
Over 10m  

Kr. 150 Kr. 250
Strøm pr døgn   Kr. 25 Kr. 25