en-US nb-NO

Priser 2016

Innskudd

Båtplassinnskudd: 

kr. 100.000,-

Medlemsavgift

Innmeldingsavgift:

kr 350,-

Årskontingent:

kr 500,-

Klubbhus

Servicehall:

kr 227,- pr døgn.

Lagring av påhengsmotor / drev    

kr 283,- i opplagssesongen 

Rom i Servicebygg:  

kr 7000,- pr år + oppvarming.


Møter/selskaper

Møterom:   

kr 760,-  per kveld                  

Mesanin møterom :

kr 1515,- per kveld

Annet

Kajakk og seilbrett

(på stativ): kr. 300,-

Jolle og seiljolle

(med båtplass i sesongen) Gratis.

Jolle og seiljolle

(uten båtplass i sesongen) kr 500,-.

Trailing

Båtplass på land:

kr 2000

Trailing av småbåt

(sesongkort) kr 1 000,-

pr gang: kr 100,-

Opptak eller utsetting i havna med ekstern transportør kr 500,-

Havneavgift

Bredde på båt
Sommerhavn
betalt innskudd
(B-medlemmer)
Sommerhavn
midlertidig leie
(A-medlemmer)
Leiepris
vinterhavn
 Inntil 1,69 m
kr. 1233 kr. 5223
kr. 2228
 1,7 - 1,99 m
kr. 1569
kr. 5569
kr. 2431
 2,0 - 2,29 m
kr. 2077
kr. 6077
kr. 2431
 2,3 - 2,59
kr. 2655
kr. 6655
kr. 2662
 2,6 - 2,89
kr. 3304
kr. 7304
kr. 2922
 2,9 - 3,19
kr. 4025
kr. 8025
kr. 3210
 3,2 - 3,49
kr. 4816
kr. 8816
kr. 3526
 3,5 - 3,79
kr. 5678
kr. 9678
kr. 3871
 3,8 - 4,09
kr. 6612
kr. 10612
kr. 4245
 4,1 - 4,39
kr. 7616
kr. 11616
kr. 4646
 4,4 - 4,69
kr. 8691
kr. 12691
kr. 5076

Priser transporttjenester

Prisliste transporttjenester i Oppegård Båtforening

Båtstørrelser beregnes inkludert plattformer, dregger og utstikkende utstyr.
Størrelse båt Transportpriser én vei  Øvre opplagsplassNedre opplagsplassMotorbåter Seilbåter Båt uten hengerBåt med henger Pris pr fotkr. 37kr. 45kr. 50kr. 70Meter FotPrisPrisPrisPris5,1817 kr. 650kr.800  
5,4918 kr. 650kr. 8005,7919 kr. 700 kr. 8506,1020 kr. 750kr.900
6,4021 kr. 800kr. 9506,7122 kr. 800kr. 1000 7,01 23 kr. 850kr. 1050 7,32 24 kr. 900kr. 1100 7,62 25 kr. 900kr. 1150 7,92 26 kr. 950kr. 1150 8,23 27 kr. 1000kr. 1200 8,53 28 kr. 1000kr. 1250 8,84 29 kr. 1050kr. 1300 9,14 30 kr. 1100kr. 1350 9,45 31 kr. 1150kr. 1400 9,75 32 kr.1200 kr. 1450kr. 1600kr. 2250 10,06 33 kr. 1200kr. 1500kr. 1650kr. 2300 10,36 34 kr. 1250kr. 1550 kr. 1700kr. 2400 10,67 35 kr. 1300kr. 1600kr. 1750kr. 2450 10,97 36 kr. 1300kr. 1600kr. 1800kr. 2500 11,28 37 kr. 1350kr. 1650kr. 1850kr. 2600 11,58 38 kr. 1400kr. 1650kr. 1900kr. 2650 11,89 39 kr. 1450kr. 1750kr. 1950kr. 2750 12,19 40 kr. 1500kr. 1800kr. 2000kr. 2800 12,50 41 kr. 1500kr. 1850kr. 2050kr. 2850 12,80 42 kr. 1550kr. 1900kr. 2100kr. 2950 13,11 43 kr. 1600kr. 1950kr. 2150kr. 3000Maks vekt

12 ton

 

 

 

 

Oppsetting av båt på kai, direkte heising l/2 pris

Tillegg for flytting av bil

kr 250

Tillegg for båt med mast, stående eller liggende.

kr 250

Masting av båt inntil 15 minutter

kr 350

Masting av båt utover 15 minutter, - pr 15 minutter

kr 350

Flytting av krybbe, Heising uten flytting av bil

kr 250

Flytting av krybbe, Heising + flytting av bil

kr 350

Diverse

FLYTTINGav båt innen havnen 1 000,- .
( f.eks. fra feil plass eller ikke fjernet når vinterhavn/sommerhavn skal opprettes. )
Pris for innkalt bakvakt kr 1500,- Gebyr til foreningen hvis den må kobles inn kr 1000,-
De som har eget strømuttak med måler betaler etter forbruk.
For andre er dette inkludert i leien, i sommerhavnen.
Oppsetting for reparasjoner / stoffing i havna: Kun for medlemmer med fast plass i havnen og etter avtale med havnebas : Pris p.r. døgn uten heising gratis (maksimalt 3 døgn)      

Bruk av mastekran: gratis

Purregebyr kr.250,00.

 

Opplag på land

Båtopplag for vinter                 

Vinteropplag på øvre opplagsplass: kr 58 x l x b, på Tofte tomta (nedre opplagsplass): kr 72  x l x b

Sommeropplag, 15 juni til ut september, samme pris som vinteropplag. Korttidsbruk etter avtale.
Rep. av skrog og motor gratis. Lagring av buss, campingbil og campingvogn ikke tillatt

Depositum opplag

Får båter som har ligget sammenhengende på øvre opplagsplass i mer en 5 år, kreves følgende depositum.

 

Ny pris 2018
Lengde under 6 m Kr.  5000
Lengde  6-10 m Kr.  15000
Lengde over 10 m Kr.  25000

 

Gjester

  Medlem Øvrige
Under 6m  

Kr. 50 Kr. 150
6-10m. Kr. 100 Kr. 200
Over 10m  

Kr. 150 Kr. 250
Strøm pr døgn   Kr. 25 Kr. 25